European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55141 - 55150 of 73723

Takimi i parë i grupit të veçantë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit mes BE-së dhe Kosovës

Prvi sastanak Specijalne grupe za normalizaciju odnosa sa Srbijom u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova

Languages:

This afternoon, the chief negotiators and lead trade negotiators for the European Union and Armenia have initialled the text of the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. This is an important step forward for the future agreement, which will both broaden and deepen our relations with Armenia.

In collaboration with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the EU Delegation to Indonesia organised on Tuesday (21/3) a workshop on the issue of drug policy inviting three experts from Europe to share experiences and best practices in European countries.

Kosovo and European Union held 1st SAA Sub-committee meeting on agriculture, forestry, fisheries and food safety

Languages:

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e parë të nënkomisionit të MSA-së mbi bujqësinë, pylltarinë, peshkatarinë dhe sigurinë e ushqimit

Kosovo i Evropska unija održali prvi sastanak Pododbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i bezbednost hrane u okviru SSP-a

Languages:

L'eau est l'un des premiers secteurs au Maroc à avoir bénéficié d'un appui budgétaire de l'Union européenne.

Pages