European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75571 - 75580 of 85155

27 августа пресс-секретарь Европейской службы внешних связей сделала следующее заявление: "Принудительное содержание в психиатрическом учреждении и обследование заместителя председателя "Меджлиса крымско-татарского народа" Ильми Умерова, который был обвинён в "сепаратизме" в мае 2016 года, представляют собой явное нарушение международных стандартов в области прав человека. Мы призываем к его незамедлительному освобождению и, учитывая серьёзные обеспокоенности по поводу его здоровья, обеспечению срочной и должной медицинской помощи.

Languages:

Spotlight On: EU work on the field of disarmament and non-proliferation, On the occasion of the International Day against Nuclear Testson 29 August 2016

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.

Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

UE este activă într-o mare varietate de domenii, începând de la drepturile omului și până la transport și comerț. O listă a subiectelor care rezumă ceea ce face UE într-un domeniu specific, linkuri utile către organisme, legi și documente relevante.

Politicile externe ale UE, strategiile, instrumentele și misiunile pentru sprijinirea stabilității, promovarea drepturilor omului și a democrației au obiectivul de a răspândi prosperitatea și de a sprijini aplicarea statului de drept și a bunei guvernanțe.

Pages