European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57191 - 57200 of 73292

Հայաստանում Եվրոպական միության (ԵՄ) պատվիրակությունը մեկնարկ տվեց տեղեկատվական արշավին՝ բարձրացնելու հանրային իրազեկման մակարդակը կոռուպցիայի բացասական հետևանքների մասին, ինչպես նաև տեղեկացնելու Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի աջակցման գործում Եվրոպական միության ջանքերի վերաբերյալ:

Languages:

The Delegation of the European Union (EU) to Armenia launched a communication campaign today to raise awareness of the negative effects of corruption and highlight EU’s efforts in support of the fight against corruption in Armenia.

Languages:

The Delegation of the European Union (EU) to Armenia launched a communication campaign to raise awareness of the negative effects of corruption and highlight EU’s efforts in support of the fight against corruption in Armenia.

Languages:

Հայաստանում Եվրոպական միության (ԵՄ) պատվիրակությունը կողմից մեկնարկվեց տեղեկատվական արշավ՝ բարձրացնելու հանրային իրազեկման մակարդակը կոռուպցիայի բացասական հետևանքների մասին, ինչպես նաև տեղեկացնելու Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի աջակցման գործում Եվրոպական միության ջանքերի վերաբերյալ:

Languages:

Вчера пресс-секретарь сделал заявление о задержании адвоката по правам человека Эмиля Курбединова в Симферополе, в котором, в частности, заявил:

Languages:

The European Commission published today new figures showing that the EU's education and training programme, celebrating its 30th anniversary this year, is more successful and open than ever.

ASEAN and the European Union (EU) have announced the awardees for the second batch of the "EU Support to Higher Education in the ASEAN Region" (SHARE) scholarships. A total of 134 ASEAN undergraduate students from 29 ASEAN universities in eight ASEAN Member States, will receive a fully-funded scholarship to spend one semester of study in another ASEAN country.

Pages