European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54991 - 55000 of 61135

Zyra e BE-së në Kosovë /Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së – çfarë bënë, çfarë synon të arrijë dhe personeli i Zyres.

Përmbledhje e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës.

Delegacija EU u Kosovo — šta ona radi, šta se nada da postigne i njeno osoblje.

Languages:

The EU Delegation to Kosovo — what it does, what it hopes to achieve and its staff.

Languages:

Pregled odnosa između EU i Kosova.

Languages:

An overview of relations between the EU and Kosovo (*).

Languages:

Informacion për qytetarët e Kosovës rreth programit Erasmus+.

Informacije za stanovnike Kosova o programu Erasmus +.

Languages:

Information for Kosovars on the Erasmus+ programme.

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Pages