European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57281 - 57290 of 90300

Այսօր Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» Եվրոպական միության նախաձեռնության ներքո: Չորս ծրագրերն աշխատելու են երիտասարդների զբաղունակության բարձրացման, նրանց կարողությունների զարգացման ու հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը խթանելու ուղղությամբ:

Languages:

The project under the EU4Youth initiative has been developed by the Danish Red Cross (Dansk Rode Kors) and its partners in co-applicants Belarus Red Cross Society, Armenia Red Cross Society, and Georgia Red Cross Society.

Languages:

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում իրականցվող ծրագիրը կազմվել է Դանիական Կարմիր խաչի կողմից` Հայկական, Վրացական և Բելառուսական Կարմիր խաչի ազգային ընկերությունների հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է սահմանափակ հնարավորություններով երիտասարդների շրջանում խթանել կրթություն ստանալու և աշխատելու հնարավորությունները:
Հայաստում ծրագիրը ներառելու է սահմափակ հնարավորություններով 16-30 տարեկան 4000 երիտասարդների Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում՝ այդ թվում նաև հաշվարկային տվյալներով առավել խոցելի 300 երիտասարդի, ովքեր տուժել են զինված հակամարտության և արտագնա աշխատանքի բացասական հետևանքներից: Մոտ 60 երիտասարդ խորհրդատվական և տեխնիկական աջակցություն կստանան՝ սեփական բիզնես գաղափարներն իրականացնելու համար:

The project under the EU4Youth initiative is developed by Stichting Save the Children Nederland (NL) + Oxygen Foundation for Protection of Youth and Women Rights (AM), Children And Youth Development Fund (GE) and CF Slavic Heart (UKR).

Languages:

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո իրականացվող այս ծրագիրը մշակվել է Սեյվ դը չիլդրեն Նիդերլանդների (Նիդերլանդներ), ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի (Հայաստան), Երեխաների և երիտասարդների զարգացման ֆոնդի (Վրաստան) և Սլավիկ Հարթ բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել Արևելյան գործընկերության անդամ երեք երկրների երիտասարդների, այդ թվում խոցելի խմբերի երիտասարդ ներկայացուցիչների ձեռնարկատիրական ներուժը և բարելավել նրանց մրցունակությունը աշխատաշուկայում։ Ծրագիրը նաև կաջակցի երիտասարդներին առավել լայնորեն օգտվելու ուսումնակրթական հնարավորություններից, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցելու տարբեր ոլորտներում երիտասարդական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը տեղական և ազգային մակարդակներում:

The project under the EU4Youth initiative has been designed by World Vision Germany in close collaboration with World Vision offices in Armenia and Georgia as well as the Global Developments Fund to address unemployment and lack income opportunities for youth in rural areas. The project will target young women and men aged between 15 and 35 years old, particularly those with fewer opportunities and support them to get a job or start their own business.

Languages:

Այս ծրագիրը մշակվել է ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո, Վորլդ Վիժն Գերմանիայի կողմից՝ Հայաստանում և Վրաստանում գործող Վորլդ Վիժնի գրասենյակների, ինչպես նաև Գլոբալ զարգացումներ հիմնադրամի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել գյուղական համայնքներում ապրող երիտասարդների գործազրկության խնդիրների հասցեագրմանը և եկամտի աղբյուրների ստեղծմանը։
Ծրագրի թիրախային խումբ են հանդիսանում հատկապես սակավ հնարավորություններ ունեցող 15-ից 35 տարեկան երիտասարդներ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել նրանց աշխատանք գտնելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու մեջ։

Pages