European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 53921 - 53930 of 93433

Pošto je stvaranje tzv. Šengenskog putovanja između zemalja EU postalo mnogo lakše.
Kvalitet, raznolikost i mogućnosti su među mnogim prednostima evropskih visokoškolskih ustanova.

Languages:

EU nudi zaposlenje građanima na različite načine, takođe nudi javne ugovore i pruža finansiranje u obliku grantova za podršku projektima i organizacijama.

Languages:

Spoljne politike EU, strategije, instrumenti i misije EUA podržavaju stabilnost, promovišu ljudska prava i demokratiju, teže širenju prosperiteta i podržavaju primjenu vladavine prava i dobrog upravljanja.

Languages:

Odnos EU sa regionom; informacije o njenoj istoriji i politikama i programima EU.

Languages:

Saznajte više o tome šta je Evropska unija, njena istorija i njene zemlje. Činjenice i brojke o životu u EU.

Languages:

EU je aktivna u širokom spektru tema, od ljudskih prava do transporta i trgovine. Lista tema koja sumira šta EU radi u određenoj oblasti, korisne veze sa relevantnim tijelima, zakonima i dokumentima.

Languages:

He will lead a Circular Economy Mission (CEM) to India which aims to facilitate policy and knowledge exchange as well as business partnerships between the European Union (EU) and India for the development of circular economy models.

EU je aktivna u širokom spektru tema, od ljudskih prava do transporta i trgovine. Spisak tema koje sumiraju šta EU radi u određenoj oblasti, korisne veze sa relevantnim tijelima, zakonima i dokumentima.

Languages:

Spoljne politike EU, strategije, instrumenti i misije EUA podržavaju stabilnost, promovišu ljudska prava i demokratiju, teže širenju prosperiteta i podržavaju primjenu vladavine prava i dobrog upravljanja.

Languages:

Pages