European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 53911 - 53920 of 93750

This initiative brings together the leading think tanks to develop ideas on how to further advance on the EU-India's long-standing strategic partnership through enhanced cooperation in the fields of foreign and security policy, global governance and international affairs.

Սեպտեմբերի 2-ին Լոռու մարզի Վանաձոր, Ստեփանավան և Ալավերդի քաղաքներում Եվրոպական միության աջակցությամբ չորս նոր ձեռնարկություն «Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը» ծրագրի շրջանակում պաշտոնապես սկսեցին իրենց գործունեությունը: Երկամյա ծրագիրը մեկնարկել է 2016 թվականի դեկտեմբերին: Այն ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության, Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից ֆինանսավորվող Տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագրի շրջանակում, իրականացվում է «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից գործընկերների հետ համագործա

Languages:

On 2 September four new enterprises officially started their activities in Vanadzor, Stepanavan and Alaverdi (Lori marz) through the support of the European Union as part of the “Boosting competitiveness of regional SMEs” project. The two-year project launched on 14 December 2016. It is funded by the European Union and the Ministry of Territorial Administration and Development of Armenia through the Pilot Regional Development Programme (PRDP). The project is being implemented by a consortium, coordinated by the SME Development National Centre of Armenia.

Languages:

The European Film Festival returns to Yangon from 21 - 30 September 2018. The 27th edition of the European Film Festival presents the most ambitious programme yet, with award-winning movies from 17 European countries.

Pages