European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 68817

This content is private

Više od 200 učenika i njihovih nastavnika, imali su priliku da kroz treninge, edukativne programe u okviru projekta „Region participacije mladih diskutuju o izazovima i mogućnostima za mlade i osmisle načine kako učenički parlamenti mogu da budu efikasniji i značajniji za đake i za širu zajednicu.

Languages:

This content is private

Тext from Politika.rs Inmates of the "Grey House" in Krusevac have only one message - a happy ending is possible, and we create it ourselves. After undergoing creative workshops, "rewriting" Greek myths, and painting murals, the inmates of the Juvenile Detention Centre in Krusevac say that happy endings are possible and that they can create them for themselves.

Languages:

This content is private

Tekst preuzet sa Politika.rs

Posle kreativnih radionica, „prekrajanja” grčkih mitova i crtanja murala, štićenici VPD u Kruševcu poručuju da je srećan kraj moguć i da ga sami stvaramo

Languages:

This content is private

Na diskusiji OD HRVATSKE DO NEMAČKE – Predsedavanja Savetu EU: Priprema za post-pandemijsku EU, u organizaciji Centra za evropske politike i Delegacije EU, zaključeno je da Evropsku uniju čeka nastavak sprovođenja mera za oporavak od krize, uz solidarnost i jedinstvo svih članica, ali i zemalja koje pretenduju na članstvo u EU.

Ambasador EU u Srbiji, Sem Fabrici, kao i ambasadori Nemačke i Hrvatske, složili su se da je Srbija visoko na listi prioriteta Evropske Unije, kao i nastupajućeg nemačkog predsedavanja Savetu EU.

The EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2019 was adopted by Council on 15 June 2020. This report, prepared annually by the EEAS and consulted with the Member States, provides an overview of EU activities to promote and protect human rights and democracy across the globe.

This content is private

“Pravo na zdravu vodu za piće je apsolutni prioritet. Obezbediti dovoljne količine zdrave pijaće vode, zatim, preduzeti sve mere da se štete od poplave umanje u što većem obimu.”

This content is private

Nature has always been there to unite us, not separate us. There are no boundaries when it comes to nature. That is why more and more associations and organizations are connecting through cross-border cooperation programs to build and preserve the ecosystem which we are all a part of. One such project is the INTERREG IPA cross-border cooperation project between Serbia and Croatia: Danube Wilderness Route – New ecotourism programs for wildlife observation.

Languages:

This content is private

Priroda je uvek bila tu da nas spaja, a ne razdvaja. Granice ne postoje kada je reč o prirodi. Zato se sve više udruženja i organizacija povezuje putem prekograničnih programa saradnje kako bi zajedno gradili i očuvali ekosistem čiji smo svi deo. Ovakav jedan projekat je i INTERREG IPA projekat prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske: Ruta dunavske divljine – Novi ekoturistički programi posmatranja divljih životinja.

Languages:

This content is private

The International Day in Support of Victims of Torture was celebrated in downtown Nis with a street performance entitled “Road of Support for Victims of Torture.“ Through music and acting, the performers tried to both illustrate what victims of emotional and physical violence go through, and draw the public’s attention to the importance of offering support to victims of torture.

Languages:

This content is private

Uličnim performansom „Put podrške žrtvama torture“, u centru Niša obeležen je Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Izvođači su u muzičko-scenskom nastupu prikazali kroz šta prolaze osobe koje trpe različite oblike psihičkog i fizičkog nasilja, kako bi se u javnosti skrenula pažnja na značaj podrške žrtvama torture.

Languages:

Pages