European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77601 - 77610 of 90338

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Marrëdhëniet e BE-së me rajonin; informacion rreth historisë së tij dhe politikave e programeve të BE-së.

Zbulo më shumë rreth Bashkimit Evropian, historisë së tij dhe vendeve që e përbëjnë. Fakte dhe shifra rreth jetesës në BE.

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.
Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

Pages