European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58391 - 58400 of 88849

The 9th Subcommittee meeting on Trade, Industry, Customs and Taxation between the EU and Albania took place on 18 January in Brussels.

Languages:

Takimi i Nënkomitetit të 9-të mbi Tregtinë, Industrinë, Doganat dhe Tatimet midis BE-së dhe Shqipërisë u zhvillua më 18 janar në Bruksel.

Languages:

Pages