European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57271 - 57280 of 75175

ევროკავშირი დღესაც ისევე უდგას მხარში ქალებს ევროპასა და მთელ მსოფლიოში, როგორც დაარსების დღეს.

Եվրոպական Միությունը այսօր նույնպես շարունակում է կանգնած մնալ Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի կանանց կողքին, ինչպես և իր հիմնադրման օրը:

Pages