European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55721 - 55730 of 90219

The Corridor X is the most important international route which passes through the country. It connects Salzburg and Thessaloniki through Ljubljana, Zagreb, Belgrade and Skopje. It connects the region with the rest of Europe. It connects current and future member states.

The new motorway section, which is within the Corridor 10, is part of the total European Union investments in the country's transport infrastructure, which in the past few years reached almost 325 million euro. The new highway from Demir Kapija to Smokvica, 28.2 km long, provides significant shortening of travel time, increases the safety for all traffic participants and creates conditions for increasing the dynamics of transport and trade, as well as further development of the overall economy. These are the key benefits for the country, its citizens and business entities from the new highway and in its construction have been invested a total of 227 million euro.

Over the past few years, the European Union invested nearly 325 million euro in country's transport infrastructure. Over 100 km of highway network, 64 km of roads in more than 40 municipalities and 60 settlements, 16 km of railway and 11 railway stations have been built and restored.

The new motorway section, which is within the Corridor 10, is part of the total European Union investments in the country's transport infrastructure, which in the past few years reached almost 325 million euro

Եվրոպական միությունն ի գիտություն է ընդունել վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը: 

Մենք աջակցում ենք՝ երկխոսության միջոցով ներկա քաղաքական ճգնաժամի համապարփակ կարգավորմանն ուղղված ջանքերին:

Եվրոպական միությունը կաջակցի Հայաստանում ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության խորացմանը, դատաիրավական համակարգի անկախության ամրապնդմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը:

Pages