European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75601 - 75610 of 88861

Segunda Misión Técnica ELAN Network, para crear nuevos negocios tecnológicos entre Argentina y Unión Europea

Entre el 14 y el 16 de noviembre, tuvo lugar la segunda Misión Técnica en Argentina del programa ELAN Network, que apunta a generar nuevas oportunidades de negocios basadas en tecnologías entre la UE y América Latina. El encuentro, enfocado en los sectores de energías renovables, biotecnología y TICs, se dio como seguimiento a una primera Misión Técnica realizada en el mes de mayo.

EU Ambassador Dr. Michael Doyle gave remarks at the launch of the book 'From Evidence to Action' which examines the impact of cash transfers in combating poverty in Sub Saharan African, including Lesotho. Her Majesty Queen 'Masenate Mohato Bereng Seeiso officially launched the book.

A successful EU-Israel Twinning” project involving Israel, Germany and the Netherlands and aimed at strengthening the capacities of the Kimron Veterinary Institute (KVI) will come to an end with a closing event on 21 November.

Siguria ka qenë një temë e vazhdueshme që prej fillimit të mandatit të Komisionit Juncker – nga Udhëzimet Politike të Presidentit Juncker të korrikut 2014, deri te Fjalimi i tij i fundit mbi Gjendjen e BE-së në shtator 2016.

Languages:

Security has been a constant theme since the beginning of the Juncker Commission's mandate – from President Juncker's Political Guidelines of July 2014, to the latest State of the Union address in September 2016.

Languages:

"We need to know who is crossing our borders. By November, we will propose an automated system to determine who will be allowed to travel to Europe. This way we will know who is travelling to Europe before they even get here." – President Jean-Claude Juncker, 2016 State of the Union Address

Languages:

"Ne kemi nevojë të dimë kush i kapërcen kufijtë tanë. Në nëntor do të propozojmë një sistem të automatizuar për të përcaktuar se kush do të lejohet të udhëtojë në Evropë. Në këtë mënyrë do të dimë kush udhëton në Evropë para se ata të mbërrijnë këtu", – Presidenti Jean-Claude Juncker, Fjalim mbi gjendjen e BE-së 2016

Languages:

Languages:

Languages:

Pages