European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58481 - 58490 of 81739

Terrorist attack in Egypt on 7th July

Languages:

Statement by Nataliya Apostolova, Head of the EU Office in Kosovo/EU Special Representative, upon certification of 11 June election results

Languages:

Deklaratë nga Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuese e Posaçme e BE-së, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit

Izjava Natalije Apostolove, šefice Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU, nakon potvrde rezultata izbora održanih 11. juna

Languages:

Message of condolence from EU EOM Kenya 2017 Chief Observer, Marietje Schaake, Member of the European Parliament, on the passing of Honourable Cabinet Secretary for Internal Security and Coordination of National Government, General (Rtd.) Joseph Nkaissery

EU News 151/2017

Languages:

Pages