European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54961 - 54970 of 83211

The Stabilisation and Association Council (SA Council) between Albania and the European Union held its ninth meeting on 15 November 2017.

Sot shënojmë përvjetorin e 10-të të Ditës Evropiane të Ndërgjegjësimit për Antibiotikët, duke rritur edhe më shumë ndërgjegjësimin për rezistencën antimikrobiale (AMR) - një nga kërcënimet më të mëdha për shëndetin global. Me 25,000 vdekje në vit dhe 1.5 miliardë Euro kosto të kujdesit shëndetësor dhe humbje të produktivitetit në BE, nevojitet një përpjekje e fuqishme komunikimi më shumë se kurrë. Por rritja e ndërgjegjësimit nuk mjafton, ne kemi nevojë për veprime që pajtojnë dallimet dhe ngrenë nivelin e të gjitha Shteteve Anëtare në performancën më të lartë.

Languages:

Today we mark the 10th anniversary of the European Antibiotic Awareness Day, by raising awareness once more about the antimicrobial resistance (AMR) – one of the biggest threats to global health. With 25 000 deaths per year and € 1.5 billion in healthcare costs and productivity losses in the EU, a robust communication effort is needed more than ever. But raising awareness is not enough, we need action that bridges differences and raises the level of all Member States to that of the highest performer.

Languages:

EU-Sri Lanka Trade Related Assistance project publishes the GSP+ Business Guide for Sri Lankan Exporters.

European Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis, is on official visit to the Russian Federation on 16-17 November.

Languages:

16–17 ноября Витянис Андрюкайтис, член Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания, будет находиться с официальным визитом в Российской Федерации.

Languages:

နိ၀င္ဘာလ ၂၀-၂၁၊ တနလၤာႏွင့္ အဂၤါေန႔မ်ား၌ နိင္ငံျခားေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္ စားလွယ္/ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ Federica Mogherini မွျမန္မာနိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပ သည့္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပနိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀း (ASEM)၌ ဥေရာပသံကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အားဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Languages:

La haute représentante/vice-présidente, Mme Federica Mogherini, se rend au Myanmar/en Birmanie à l'occasion de la réunion des ministres des affaires étrangères des pays de l'ASEM et au Bangladesh

High Representative/Vice-President Federica Mogherini travels to Myanmar for the ASEM Foreign Ministers’ Meeting and to Bangladesh

Pages