European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57251 - 57260 of 91923

Support to the Development of Livelihoods in Disadvantaged Rural Regions of Georgia

Languages:

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD III) ფარგლებში, აცხადებს სოფლის განვითარების საპროექტო წინადადებების მიღებას.

Languages:

Opening statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Second Brussels Conference "Supporting the Future of Syria and the Region"

Languages:

Opening statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Second Brussels Conference "Supporting the Future of Syria and the Region"

Languages:

On Apr 27, the workshop within Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission on "Working with fragile youth – comparing policy approach and practices in Belgium and Uzbekistan" was held in Tashkent.

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության եւ ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունների հայտարարությունը քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ

Languages:

Statement by the Delegation of the European Union and EU Member States' Embassies in Armenia on the Political Situation in Armenia

Languages:

Pages