European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55811 - 55820 of 91989

Key EU messages
Arms Trade Treaty
Working Group on Effective Treaty Implementation
Geneva, 29-30 May 2018

EU publiserte nylig sin årlige rapport om status for menneskerettigheter og demokrati i verden. Menneskerettigheter står helt sentralt i alle EUs eksterne relasjoner, og rapporten inneholder en geografisk og tematisk gjennomgang av EUs innsats for å fremme og støtte opp om disse grunnleggende rettighetene. Situasjonen i Norge beskrives gjennomgående som god.

 

Norway

Migration Management and Durable Solutions - Working with Somali people to build peace and prosperity.

Key EU messages
Arms Trade Treaty
Working Group on Treaty Universalisation
Geneva, 30 May 2018

Pages