European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55881 - 55890 of 88698

The EU's partnership approach to protecting migrants and refugees and supporting their reintegration in their countries of origin is delivering strong results. Working with the UN and African Union, more migrants stranded in Libya were supported in the first two months of 2018 than throughout 2017, while the fight against trafficking in human beings continues.

Languages:

IES: Introducing Construction Materials From Plastic Waste - PRDP project

Languages:

Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում (ՏԶՊԾ ծրագիր)

Languages:

It is obvious that at the current stage of economic development of Armenia, it is crucial to allocate more resources for regional/local economic development by revealing value-added potential on local level, thus promoting economic diversification.

Languages:

EU4Business: «Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանում» ծրագիր – (ՏԶՊԾ)

Languages:

The project seeks to increase efficiency of the public services by establishing a common interoperability platform for enabling a "One Window" portal for all governmental services.

Languages:

ԵՄ-ն Հայաստանին․ աջակցություն էլ-կառավարմանը

Languages:

Pages