European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54101 - 54110 of 79001

Side event to celebrate the launch of General Comment No 21 of the Committee on the Rights of the Child.
Date: Thursday 28 September 2017
Time: 13:15 – 14:45
Venue: Room XXIII, Palais des Nations

European integration cannot be achieved without the whole country, be together for change. Albania doesn't have the luxury to waste talent and potential. The entire country needs to move together. Elected representatives, public servants, journalists, formal and informal parts of civil society all have a role to play.

Languages:

Integrimi evropian nuk mund të arrihet pa të gjithë vendin, jini bashkë për ndryshimin. Shqipëria nuk e ka luksin ta çojë dëm talentin dhe potencialet. I gjithë vendi duhet të lëvizë së bashku. Përfaqësuesit e zgjedhur, nëpunësit publikë, gazetarët, pjesët zyrtare dhe jozyrtare të shoqërisë civile, të gjithë kanë një rol për të luajtur.

Languages:

EU News 180/2017

Languages:

EU News 180/2017

Languages:

Pages