European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75511 - 75520 of 88575

ЕХ нь хүний эрхээс эхлээд тээвэр, худалдаа хүртэл өргөн хүрээнд идэвхтэй оролцоотой. ЕХ тодорхой салбарт юу хийдэг талаархи сэдэвчилсэн хураангуй жагсаалт, холбогдох байгууллага, хууль тогтоомж, баримт бичгүүд.

Languages:

ЕХ-ны гадаад бодлого, стратеги, арга хэрэгсэл, үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдлыг хангах, хүний эрх, ардчиллыг хөхүүлэн дэмжих, хөгжил цэцэглэлтийг түгээх, эрх зүйт ёс, сайн засаглалыг дэмжихэд чиглэгддэг.

Languages:

Pages