European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55821 - 55830 of 71927

Հայաստանում Եվրոպական միության (ԵՄ) պատվիրակությունը մեկնարկ տվեց տեղեկատվական արշավին՝ բարձրացնելու հանրային իրազեկման մակարդակը կոռուպցիայի բացասական հետևանքների մասին, ինչպես նաև տեղեկացնելու Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի աջակցման գործում Եվրոպական միության ջանքերի վերաբերյալ:

Languages:

Հայաստանում Եվրոպական միության (ԵՄ) պատվիրակությունը կողմից մեկնարկվեց տեղեկատվական արշավ՝ բարձրացնելու հանրային իրազեկման մակարդակը կոռուպցիայի բացասական հետևանքների մասին, ինչպես նաև տեղեկացնելու Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի աջակցման գործում Եվրոպական միության ջանքերի վերաբերյալ:

Languages:

The Delegation of the European Union (EU) to Armenia launched a communication campaign to raise awareness of the negative effects of corruption and highlight EU’s efforts in support of the fight against corruption in Armenia.

Languages:

Вчера пресс-секретарь сделал заявление о задержании адвоката по правам человека Эмиля Курбединова в Симферополе, в котором, в частности, заявил:

Languages:

The European Commission published today new figures showing that the EU's education and training programme, celebrating its 30th anniversary this year, is more successful and open than ever.

ASEAN and the European Union (EU) have announced the awardees for the second batch of the "EU Support to Higher Education in the ASEAN Region" (SHARE) scholarships. A total of 134 ASEAN undergraduate students from 29 ASEAN universities in eight ASEAN Member States, will receive a fully-funded scholarship to spend one semester of study in another ASEAN country.

Statement delivered by H.E. Mr. David Mansfield, Deputy Permanent Representative of the Mission of Malta to the United Nations, at the 55th Session of the Commission for Social Development Agenda Item 3(a) General discussion Priority Theme.

Pages