European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75531 - 75540 of 81640

The European Union in Kosovo – what it does, what it hopes to achieve and the staff.

Languages:

An overview of relations between the EU and Kosovo (*).

Languages:

Bashkimi Evropian në Kosovë - çfarë bën, çfarë synon të arrijë dhe personeli i Zyrës.

Përmbledhje e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës.

Information for Kosovars on the Erasmus+ programme.

Languages:

Evropska unija na Kosovu – šta radi, šta želi postići i njeni zaposlenici

Languages:

Pregled odnosa između EU i Kosova.

Languages:

Informacion për qytetarët e Kosovës rreth programit Erasmus+.

Informacije za stanovnike Kosova o programu Erasmus +.

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Pages