European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55851 - 55860 of 70351

Reforma e drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, respekti i plotë për të drejtat e njeriut, mbrojtja e grupeve të cenueshme, zhvillimi ekonomik, shërbime bazë të disponueshme për të gjithë – ka vërtet vend për angazhimin e shoqërisë civile në çdo reformë të veçantë që po kalon Shqipëria.

Languages:

Judicial reform, fight against corruption, fight against organized crime, full respect of human rights, protection of vulnerable groups, economic development, basic services available to all – there is a place for civil society engagement in literally every single reform Albania is going through.

Languages:

On the 6 December 2016, the Head of Delegation, Ambassador Jan Tombiński spoke on the EU's support on the implementation of the Peace Agreement in Colombia. Among the other panelists, also the FAO Director-General.

Pages