European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 131 - 140 of 88822

At a time when violence, divisions and crises occupy the daily news, the International Day of Peace is a useful reminder of what we can achieve together.

The European Union Training Mission in Central African Republic (EUTM CAR) was honored to host the Director of the Military Planning and Conduct Capability (MPCC), Vice Admiral Herve Bléjean at the command ceremony that took place on the 11th of September 2021 at the Camp M' Poko in Bangui.

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian e thirrën takimin digjital më 16 shtator 2021 për t’i diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar, kur u takua nën-komiteti herën e fundit, në fushat e çështjeve Ekonomike dhe Financiare, dhe Statistika. Diskutimi u mbajt në kornizën e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) e cila hyri në fuqi në prill 2016. Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fushat e ndryshme, përfshirë ekonominë, politikat buxhetore dhe fiskale, mjedisin e biznesit dhe kontrollin e brendshëm publik të financave.

Zvaničnici sa Kosova i Evropske unije sazvali su 16. septembra 2021. digitalni sastanak na kome su razgovarali o razvoju događaja u prošloj godini, kada se pododbor poslednji put sastao, u oblastima ekonomskih i finansijskih pitanja i statistike.

Languages:

Officials from Kosovo and the European Union convened a digital meeting on 16 September 2021 to discuss developments over the past year, when the subcommittee last met, in the areas of economic and financial issues, and statistics. The discussion was held in the framework of the Stabilisation and Association Agreement (SAA), which entered into force in April 2016. During the meeting, officials exchanged views on various areas, including the economy, budgetary and fiscal policies, the business environment, and public internal finance control.

Languages:

Position
AGENT CONTRACTUEL(LE) FGIII
Profession
Assistante Finances et Contrats - Initiation / Section Finances, Contrats et Audit
Domaines
Domaine générique : COOPERATION EXTERIEURE et DEVELOPPEMENT
Domaine intermédiaire / Domaine spécifique : BUDGET, FINANCE, CONTRATS et COMPTABILITÉ
Travail sensible
Non
Idée générale

Languages:

Pages