European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 83321 - 83330 of 90301

In response to the ongoing El Niño-induced drought which has hit Timor-Leste over the last few months, the European Union is providing about US$110,000 in humanitarian funding to assist the most affected populations.

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Pages