European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 79411 - 79420 of 90146

La session 2016 du cadre de concertation sur la coopération entre l'UE et le Burkina Faso s'est concentrée sur les appuis budgétaires dans le cadre du 11e FED.

The EU Delegation to the UN in Geneva jointly with the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief and the World Council of Churches organised today an event on "Religion and Religious Freedom in International Diplomacy". The aim of the event was to address the role of religious literacy and freedom of religion or belief in international diplomacy and foreign policy.

33rd Session of the United Nations Human Rights Council
Geneva, 13-30 September 2016
EU Statement - Item 6: Universal Periodic Review

Your Excellencies,

Dear Ministers, dear colleagues,

I would like to wholeheartedly thank you on behalf Ms Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission, for your kind invitation to the 11th meeting of the Ministers of Agriculture of the member States of CIHEAM.

Languages:

Shkëlqesi,

Të dashur ministra, të dashur kolegë,

Dëshiroj t’ju falënderoj me gjithë zemër në emër të znj. Federica Mogherini, Përfaqësuese e Lartë për Çështjet e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë dhe Zëvendës Presidente e Komisionit Evropian, për ftesën tuaj në takimin e 11-të të Ministrave të Bujqësisë së Shteteve Anëtare të CIHEAM.

Languages:

Pages