European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55271 - 55280 of 93746

Komisioni Evropian konfirmoi sot se Kosova i ka përmbushur dy kërkesat e mbetura për liberalizimin e vizave

Languages:

Free, fair, credible and peaceful national elections are one of the pillars of a true democracy. Every vote must count. Every voter must be able to believe in a fair and free election process. Every voter must believe in his or her meaningful contribution to democracy.
The purpose of elections is to allow citizens to select representatives who reflect their will.

Today, the Commission has confirmed that Kosovo has met the 2 outstanding visa liberalisation requirements on the ratification of the border demarcation agreement with Montenegro and a strengthened track record in the fight against crime and corruption, thus fulfilling all benchmarks set out in the Visa Liberalisation Roadmap.

The European Union continues to build inter-community trust to promote peace, stability and development in Kosovo, expanding to the second phase its project which supports inclusive cultural heritage preservation.

The Delegation of the European Union to the United States is pleased to announce that 5 cities from the United States have been selected to participate in a competitive European Union initiative, pairing cities in the United States with cities in the EU to facilitate cooperation on sustainable urban development.

Today, the Commission has confirmed that Kosovo has met the 2 outstanding visa liberalisation requirements on the ratification of the border demarcation agreement with Montenegro and a strong track record in the fight against crime and corruption, thus fulfilling all benchmarks set out in the Visa Liberalisation Roadmap.

Languages:

Sot, Komisioni konfirmoi se Kosova i ka përmbushur dy kërkesat e mbetura për liberalizimin e vizave, konkretisht për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe për arritje të forta në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, duke përmbushur pra të gjitha standardet e përcaktuara në Udhërrëfyesin për Liberalizimin e Vizave.

Excellences, Ladies and Gentlemen, relatives of missing persons,

For me this is a very important day which will give a new hope for healing the pain of many Albanians who lost their loved ones to the brutality of the Communist regime. Their loved ones who were imprisoned, tortured, humiliated and killed only because they wanted to live, in dignity, as free people, with dignity, in a democratic country.

Languages:

Shkëlqesi, Zonja dhe Zotërinj, të afërm të personave të zhdukur,

 

Për mua kjo është një ditë shumë e rëndësishme, që do t’i japë një shpresë të re shërimit të dhimbjes së shumë shqiptarëve që humbën të dashurit e tyre nga brutaliteti i regjimit komunist. Të dashurit e tyre që u burgosën, u torturuan, u poshtëruan dhe u vranë vetëm sepse donin të jetonin si njerëz të lirë në një vend demokratik.

Languages:

Pages