European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77741 - 77750 of 93508

EU in Kosovo concerned over lack of transparency in amending RTK Law, calls for openness to public consultations

Languages:

BE-ja në Kosovë e brengosur për mungesë transparence në amandamentimin e ligjit për RTK-në, bën thirrje për transparencë në konsultime publike

EU na Kosovu izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti u procesu izmene Zakona o RTK, poziva na otvorenost za javne konsultacije

Languages:

Pages