European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 79121 - 79130 of 84651

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Ֆինանսական եւ տեխնիկական համագործակցության ԵՄ ծրագիրն աջակցում է Հայաստանում բարեփոխումների անցկացման հավակնոտ օրակարգի իրականացմանը: ՀՀ մարզերում եւ քաղաքներում ներկայումս իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում:

Languages:

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

Languages:

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

Languages:

Pages