European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 68991 - 69000 of 92250

SEAE revê programa de estágios nas delegações da UE

11 липня Рада ЄС від імені Європейського Союзу затвердила рішення про завершення процесу укладання та ратифікації Угоди про асоціацію з Україною. Рішення про завершення цього процесу ухвалено напередодні саміту ЄС-Україна, який пройде в Києві 12-13 липня.

Languages:

Samiti i Triestes do të jetë një mundësi për të diskutuar rrugët konkrete për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe për të çuar më tej procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE

Na samitu u Trstu predstavnici Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana sastaće se kako bi razgovarali o konkretnim projektima za jačanje regionalne saradnje i tako ostvarili napredak u integraciji zemalja tog regiona u EU

Au sommet de Trieste, l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux se réuniront pour débattre de projets concrets visant à renforcer la coopération régionale et à faire progresser ainsi le processus d'intégration européenne de la région.

Pages