European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 55041 - 55050 of 68571

Shefja e BE-së në Kosovë/PPBE, Nataliya Apostolova nënshkroi të martën më 22 nëntor 2016 Deklaratën e Angazhimit, duke u bërë anëtarja më e re e “Miqtë e fëmijve” gjatë lansimit të “Indeksit për Mbrojtjen e Fëmijëve” nga koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë KOMF. Pas nënshkrimit të Deklaratës së Angazhimit, Znj. Apostolova dha fjalimin e mëposhtëm:

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/SPEU, Natalija Apostolova je u utorak, 22. novembra 2016. godine potpisala izjavu da će postati najnovija članica platforme ,,Prijatelji dece'' na otvaranju ,,Indeksa zaštite dece'' koju organizuje koalicija NVO za zaštitu dece na Kosovu, KNZD. Nakon potpisivanja izjave, gđica Apostolova je izjavila sledeće:

Languages:

Lancement, le 22 novembre 2016, du jumelage « Appui au renforcement des institutions de l’aviation civile en Tunisie », d'un budget de de 1.2 millions d’euro. Pour une gouvernance améliorée et une organisation moderne de l’aviation civile tunisienne.

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the situation in Syria at the plenary session of the European Parliament

Pages