European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75641 - 75650 of 89970

LIBREVILLE, 12 décembre 2016 – L’Observatrice-en-chef, Mariya Gabriel, a présenté le rapport final de la Mission d'observation électorale (MOE) de l’Union européenne au Gabon lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Libreville.

L'Observateur-en-chef Mariya Gabriel a présenté le rapport final de la Mission d'observation électoral au Gabon sur l'élection présidentielle du 27 août 2016.

 

Video du discours de Mariya Gabriel

Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini ahead of the Foreign Affairs Council's discussion on Syria

Në vijim është lista e prioriteteve urgjente të reformave të cilat duhet të përmbushen nga Republika e Maqedonisë në sferën e sundimit të së drejtës dhe të drejtave fondamentale, de-politizimit të administratës publike, lirisë së shprehjes dhe reformës zgjedhore.

 

Këto prioritete të reformave janë përpiluar nga Komisionit Evropian në bazë të rekomandimeve të dhëna paraprakisht dhe prioriteteve të reformave paraprakisht të kontraktuara në këto sfera, të cilat u përcaktuan dhe u plotësuan me konstatimet e Grupit të ekspertëve të lartë.

 

Pages