European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 67155

Jusqu'à samedi 6 juin, découvrez la présentation de nos 5 nouveaux projets à travers l’histoire fictive d’un ou une bénéficiaire. Aujourd’hui, c'est Gadi, un jeune orphelin de 11 ans, au parcours difficile, comme on en voit hélas beaucoup au sein de nos communautés,t dont le chemin croise un jour, celui des équipes du Samusocial de Pointe-Noire. Pris en charge et accompagné dans le cadre d'un projet d'appui aux enfants et jeunes en situation de vulnérabilité, la vie du jeune Gadi va prendre un nouveau tournant.

Découvrez la présentation de nos 5 nouveaux projets à travers l’histoire fictive d’un ou une bénéficiaire. Aujourd’hui, c'est Gadi, un jeune orphelin de 11 ans, au parcours difficile, comme on en voit hélas beaucoup au sein de nos communautés,t dont le chemin croise un jour, celui des équipes du Samusocial de Pointe-Noire. Pris en charge et accompagné dans le cadre d'un projet d'appui aux enfants et jeunes en situation de vulnérabilité, la vie du jeune Gadi va prendre un nouveau tournant.

Jusqu’à samedi, découvrez la présentation de nos 5 nouveaux projets à travers l’histoire fictive d’un ou une bénéficiaire. Aujourd’hui, partons à la rencontre de Mawa, soutenue par l'Ong Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme et l’Observatoire congolais des Droits de l’Homme. Son histoire pourrait être celle de milliers d'autres ici au Congo ou ailleurs...

Europeiska utrikestjänsten informerar EU-medborgare och allmänheten i hela världen om Europeiska unionens politik för externa åtgärder.

Vi vill göra innehållet så lättillgängligt som möjligt för användarna. Men vi eftersträvar också en rimlig balans mellan respekten för EU:s och andra länders många olika språk och sådana praktiska aspekter som tid, effektivitet och översättningskostnader för EU:s skattebetalare.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) državljane EU in javnost po vsem svetu obvešča o evropskih zunanjih politikah in ukrepih.

Prizadevamo si, da bi bila naša vsebina uporabnikom čim bolj dostopna. Kljub temu moramo najti ustrezno ravnotežje med upoštevanjem govorcev številnih jezikov EU in drugih lokalnih jezikov ter praktičnimi vidiki, kot so pravočasnost, učinkovitost in stroški prevajanja, ki jih financirajo davkoplačevalci EU.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť komunikuje o európskych vonkajších politikách a opatreniach s občanmi EÚ a publikom na celom svete.

Naším cieľom je čo najviac sprístupniť náš obsah používateľom. Musíme však dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úctou k hovorcom mnohých jazykov EÚ a miestnych jazykov mimo EÚ, a zároveň praktickými stránkami, ako je rýchlosť, efektívnosť a náklady na preklad, ktoré financujú daňoví poplatníci EÚ.

Serviciul European de Acțiune Externă publică informații privind politicile și acțiunile externe europene, informații care sunt destinate atât cetățenilor din UE, cât și publicului din întreaga lume.

Pages