European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 79401 - 79410 of 92123

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Marrëdhëniet e BE-së me rajonin; informacion rreth historisë së tij dhe politikave e programeve të BE-së.

Zbulo më shumë rreth Bashkimit Evropian, historisë së tij dhe vendeve që e përbëjnë. Fakte dhe shifra rreth jetesës në BE.

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.
Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

BE-ja u ofron punë qytetarëve në mënyra të ndryshme, ajo ofron gjithashtu kontrata publike dhe siguron fonde në formë grantesh për të mbështetur projekte dhe organizata.

ЕУ е активна во широк опсег на теми, од човекови права до транспорт и трговија. Листа на теми во која е сумирано што прави ЕУ во конкретна област, корисни врски до релевантни тела, закони и документи.

Languages:

Надворешните политики на ЕУ, стратегиите, инструментите и мисиите поддржуваат стабилност, промовираат човекови права и демократија, настојуваат да шират просперитет и ја поддржуваат примената на владеењето на правото и доброто управување.

Languages:

Поврзаноста на ЕУ со регионот; информации за нејзината историја и политиките и програмите на ЕУ.

Languages:

Дознајте повеќе за тоа што е Европската унија, нејзината историја и нејзините земји. Факти и цифри за живеењето во ЕУ.

Languages:

Pages