European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77251 - 77260 of 86838

Au moment où le nouveau Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, et l'ensemble de son gouvernement ont obtenu le vote de confiance à l'Assemblée des Représentants du Peuple, je leur exprime les vœux de réussite et le soutien renouvelé de l'UE dans la tâche importante qu'ils entament au service des Tunisiennes et des Tunisiens.

Spotlight On: EU work on the field of disarmament and non-proliferation, On the occasion of the International Day against Nuclear Testson 29 August 2016

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.

Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

UE este activă într-o mare varietate de domenii, începând de la drepturile omului și până la transport și comerț. O listă a subiectelor care rezumă ceea ce face UE într-un domeniu specific, linkuri utile către organisme, legi și documente relevante.

Politicile externe ale UE, strategiile, instrumentele și misiunile pentru sprijinirea stabilității, promovarea drepturilor omului și a democrației au obiectivul de a răspândi prosperitatea și de a sprijini aplicarea statului de drept și a bunei guvernanțe.

Pages