European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 76941 - 76950 of 90139

A l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, déclarée par les Nations Unies, l'Amicale des Anciens élèves de Jamhour a lancé le court métrage "Marie rassemble".

Languages:

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي أعلنته الأمم المتحدة، أطلقت رابطة قدامى مدرسة سيّدة الجمهور فيلماً قصيراً بعنوان "مريم حضن للكلّ"

Languages:

In a region that is increasingly riven by turmoil and religious strife, Lebanon serves as an example of tolerance and co-existence.

Languages:

في منطقة تمزقها بشكل متزايد الاضطرابات والصراعات الدينية، يشكل لبنان مثالاً للتسامح والتعايش.

Languages:

Bashkimi Evropian financon një partneritet të ri kundër korrupsionit në Shqipëri në një aksion të përbashkët me Austrinë dhe Gjermaninë

Languages:

European Union funds a new partnership against corruption in Albania in a joint action with Austria and Germany

Languages:

It is a great pleasure to be here with you today.

 

We are gathered to kick start a very important initiative in the delicate field of the fight against corruption.

 

I would like to talk to you about three issues:

  1. Why we believe that the fight against corruption is crucial
  2. Why is the judicial reform important to tackle the problem, also in light of the COM (conditional) recommendation
  3. What are our overall expectations for the future.

 

Languages:

Është kënaqësi e madhe të jem sot me ju këtu.

 

Jemi mbledhur për të nisur një nismë shumë të rëndësishme në fushën delikate të luftës kundër korrupsionit.

 

Dëshiroj t’ju flas mbi tri çështje:

  1. Pse besojmë se lufta kundër korrupsionit është vendimtare
  2. Pse reforma e drejtësisë është e rëndësishme për të përballuar problemin, gjithashtu në dritën e rekomandimit (të kushtëzuar) të COM
  3. Cilat janë pritshmëritë tona të përgjithshme për të ardhmen.

 

Languages:

Pages