European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77421 - 77430 of 82955

The EU relations with Armenia are based on the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), which was signed on November 24, 2017. The CEPA will provide for strengthening of cooperation in the areas of mutual interest, in particular in political, economic and sectorial fields.

The EU programme of financial and technical cooperation supports Armenia’s ambitious reform agenda. A significant number of projects are currently being carried out across a wide-range of sectors, regions and cities in Armenia.

Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, որը ստորագրվել է 2017թ. նոյեմբերի 24-ին: Համաձայնագիրը նախատեսում է փոխադարձ հետաքրքրության, մասնավորապես քաղաքական, տնտեսական և ոլորտային  համագործակցության ամրապնդում:

Idiomas:

Ֆինանսական եւ տեխնիկական համագործակցության ԵՄ ծրագիրն աջակցում է Հայաստանում բարեփոխումների անցկացման հավակնոտ օրակարգի իրականացմանը: ՀՀ մարզերում եւ քաղաքներում ներկայումս իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում:

Idiomas:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Pages