European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55931 - 55940 of 62274

Европын Холбооны Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар - тэд юу хийдэг, тэдний зорилго, ажилтнууд

Idiomas:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Idiomas:

Европын Холбоо, Монгол Улсын хоорондын улс төр, эдийн засаг, худалдааны харилцааны талаар ерөнхий ойлголтыг энэхүү хуудсаар өгнө. Шинжлэх ухааны хамтын ажиллагааны талаарх мэдээллээр ч мөн хангана.

Idiomas:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Idiomas:

Монгол Улс нь өргөн уудам нутагтай, далайд гарцгүй, хүн ам цөөнтэй улс юм. Хүн амын тал хэсэг нь хөдөө орон нутагт оршин суудаг. Гол төлөв нүүдлийн малчдын үйлдвэрлэдэг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний ойролцоогоор 20%-ийг эзэлж байна. Тус улс нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг руу шилжилт хийж байна, шилжилтийн явцад хөдөө орон нутгаас хотыг чиглэсэн нүүдэл ихээхэн өрнөсөөр байна.

Idiomas:

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

Idiomas:

Монголоос Европын Холбоо (ЕХ) руу аялах талаархи хэрэгцээт мэдээлэлд элчин сайдын яамд, ЕХ-ны улсуудад суралцах мэдээлэл зэрэг орно.

Idiomas:

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

Idiomas:

Prezentare generală a relațiilor politice și economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Proiectele Comisiei Europene în Republica Moldova, cuprinzând domenii precum guvernanța și educația, apa și energia, drepturile omului și securitatea.

Pages