European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 68458

Ambassador Weber said that his country will continue the good work done by Croatia

Ambasador Veber poručio je da će njegova država nastaviti dobar posao koji je obavljala Hrvatska

Takimi i 12-të i Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri mes BE-së dhe Shqipërisë u mbajt më 30 qershor dhe 1 korrik 2020. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe autoritetet shqiptare diskutuan mbi zhvillimet më të fundit në fushën e reformës në drejtësi, të drejtave themelore, antikorrupsionin, azilin dhe migracion, pastrimin e parave, luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe luftën kundër terrorizmit. Takimi u bashkëkryesua nga znj.

Idiomas:

The 12th Subcommittee meeting on Justice, Freedom and Security between the EU and Albania took place on 30 June and 1 July 2020. Representatives from the European Commission and the Albanian authorities discussed the most recent developments in the area of judicial reform, fundamental rights, anti-corruption, asylum and migration, money laundering, fight against organised crime, drug trafficking and counter-terrorism.

Idiomas:

 

Click on the banner below to read the latest information sheet on EU’s response to COVID-19 in Afghanistan.

ԵՄ-ի և ԱՀԿ-ի շնորհիվ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման տասը հազար թեստեր հասան Հայաստան

Idiomas:

Ten thousand COVID-19 tests reach Armenia thanks to the European Union and WHO

The European Commission joins Leaders from Member States, civil society, women’s rights organizations, international organizations, UN agencies, philanthropic entities, youth-led organizations, and the private sector come together to deliver game-changing results for women and girls on the basis of the visionary agenda of the Generation Equality Forum.

Pages