European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55191 - 55200 of 84730

The High Representative Federica Mogherini and the 28 Ministers of Foreign Affairs had an informal breakfast with Israeli Prime Minister Netanyahu today in which they reiterated that the only realistic solution to the Israeli-Palestinian conflict is based on two states, with Jerusalem as the capital of both the state of Israel and the state of Palestine. Mogherini also announced a visit to Lebanon next week to show EU's support to Prime Minister Hariri, the government and institutions of the country.

En respuesta a los daños causados por la copiosa temporada de lluvias en Guatemala, la Comisión Europea ha destinado US$ 106 443 (90 000 euros) para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

Dear Ambassador Borschardt, dear participants and dear friends,

Exactly a month ago, we were gathered around the same subjects at the European Commission’s Media Days Conference. It launched a very important discussion on freedom of expression and the state of media in the Balkans, and this is a great opportunity to continue in the specific context of Albania.

Languages:

I dashur Ambasador Borschardt, të nderuar pjesëmarrës dhe të dashur miq,

Pikërisht një muaj më parë, u mblodhëm për të njëjtat tema në Konferencën e Ditës së Medias të Komisionit Europian. Konferenca nisi një diskutim shumë të rëndësishëm mbi lirinë e shprehjes dhe gjendjen e medieve në Ballkan dhe kjo është një mundësi e madhe për të vazhduar në kontekstin specifik të Shqipërisë.

Languages:

Annual Conference of the People's Advocate 2017

"Leave no-one behind ! Protection, Equity and Empowerment for All"

Tirana, 12 December 2017

 

Dear Ombudswoman, Deputy Prime Minister, Members of Parliament, colleagues Ambassadors, dear friends,

 

Languages:

I dashur Avokat i Popullit, Zëvendëskryeministër, Anëtarë të Kuvendit, kolegë Ambasadorë, të dashur miq,

 

  • Një ditë e shënuar për kremtimin e të Drejtave të Njeriut është një moment i rëndësishëm çdo vit, për të na kujtuar të gjithëve ne se cilat janë vlerat qendrore, themelore të shoqërisë sonë dhe se çfarë duhet bërë për t'i mbrojtur dhe promovuar ato.

 

Languages:

Today, the Joint Rule of Law Coordination Board held its regular meeting that was organized for the first time by the Kosovo Prosecutorial Council (KPC) and chaired by the Chair of the KPC, Mr. Blerim Isufaj.

Languages:

Është mbajtur takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit i organizuar për herë të parë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe i udhëhequr nga kryesuesi i këtij këshilli, Blerim Isufaj

Pages