European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 101 - 110 of 75514

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã tổ chức cuộc tham vấn lần thứ hai về an ninh và quốc phòng do Việt Nam chủ trì tổ chức thông qua hình thức hội nghị trực tuyến. Cuộc tham vấn lần đầu tiên đã diễn ra tại Brussels vào ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Languages:

On 1 December 2020, the European Union and Vietnam held their second consultations on security and defence, hosted by Vietnam via video conference. The first consultations had taken place in Brussels on 22 November 2019.

Languages:

Pages