European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75621 - 75630 of 89819

10 დეკემბერს, ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს აღნიშნავენ. იმის გათვალისწინებით, რომ უთანასწორობა და ადამიანის უფლებათა შელახვა კვლავ წარმოადგენს მზარდ გამოწვევას მთელ მსოფლიოში, ხოლო კონფლიქტი გრძელდება ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა სირია, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ყველა ძალისხმევის გაორმაგება ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით. სწორედ ამიტომ, წელს, ვუერთდებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხალხისადმი მოწოდებას – იბრძოლეთ სხვისი უფლებების დასაცავად.

10 декабря Европейский Союз и страны-члены ЕС отмечают День прав человека. В связи с тем что неравенство и нарушения прав человека все чаще являются вызовами во всем мире, а конфликты в странах, таких как Сирия, продолжаются, становится все более важным, чтобы мы удвоили наши усилия по защите прав всех людей. Именно поэтому в этом году мы присоединяемся к призыву Организации Объединенных Наций ко всем людям бороться за чьи-то права.

Pages