European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57241 - 57250 of 87088

18 декабря 2017 года Христос Стилианидис, член Европейской Комиссии по вопросам гуманитарной помощи и урегулирования кризисных ситуаций, сделал следующее заявление:

Languages:

The EU condemns the violence in yesterday’s protests and the conduct by the Members of the Parliament at the plenary session. Democratic processes, be it parliamentary hearings or protests, should be allowed to take place peacefully. Albanian citizens demand their elected representatives to show leadership and responsibility, and to work in partnership in pursuing important reforms that are also crucial for Albania's aspiration to join the EU. 
 
Languages:

BE-ja dënon dhunën në protestat e djeshme dhe sjelljen e anëtarëve të Parlamentit në seancën plenare. Proceset demokratike, qofshin ato seanca parlamentare apo protesta, duhen lejuar të zhvillohen në mënyrë paqësore. Qytetarët shqiptarë u kërkojnë përfaqësuesve të tyre të zgjedhur të tregojnë lidership dhe përgjegjësi, si dhe të punojnë në partneritet për të ndjekur reformat e rëndësishme që janë gjithashtu vendimtare për aspiratën e Shqipërisë për t’iu bashkuar BE-së.
 
Languages:

The EU joins call for Japan to end lethal research whaling. The EU reaffirms its opposition to commercial whaling and its support to the global moratorium on whaling in place for over 30 years

Languages:

Pages