European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55961 - 55970 of 90161

Europe on Screen, yang merupakan festival film internasional terlama di Indonesia, kembali hadir pada tanggal 3-12 Mei 2018, menayangkan puluhan film Eropa terpilih di Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Surabaya dan Yogyakarta.

Languages:

The Ambassadors of the European Union, United Kingdom, France, Italy, Sweden, Norway and the Special Envoy of Norway to Sudan and South Sudan concluded a two day visit to Abyei.

 

Statement by the Delegation of the European Union and EU Member State Embassies in Armenia on recent political developments in Armenia

Languages:

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության և ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունների հայտարարությունը Հայաստանում ընթացող վերջին քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ

Languages:

Pages