European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55151 - 55160 of 82861

Around 100 civil society organizations will benefit from the grant scheme to implement projects addressing priorities outlined in local development strategies which aim to improve quality of life for citizens living in those municipalities and encourage voice and accountability.

Languages:

Rreth 100 organizata të shoqërisë civile do të përfitojnë nga skema e granteve për zbatimin e projekteve që trajtojnë përparësitë e përmbledhura në strategji vendore zhvillimi, me synim përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët që jetojnë në këto bashki dhe nxitjen e zërit dhe llogaridhënies.

Languages:

€2.7 billion in funding available for education, training, youth and sport projects, more than ever before.
Erasmus+ is the European Union programme which supports projects, partnerships, events and mobility in the areas of education, training, youth and sport.

Pages