European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57251 - 57260 of 86992

EU News 275/2017
ブリュッセル

Languages:

CABOCO, Angola - Maiamba tem 11 anos e está ano terceiro ano do ensino primário. Quer ser professora, médica e dançar ao som de Baki Makela & Socorro com os seus futuros filhos. Trabalha com a mãe e a avó na lavra desde os sete anos. A mais velha de duas meninas e dois rapazes, Maiamba é a responsável pela casa e pelos irmãos quando a sua mãe e avó, que são camponesas, estão a trabalhar.

European Union and Kosovo officials met in Pristina on 14-15 December 2017 to discuss security, counterterrorism and countering violent extremism. The EU delegation was led by Deputy Secretary General Pedro Serrano from the European External Action Service (EEAS), together with EU Counterterrorism Coordinator Gilles de Kerchove and Deputy Director General Olivier Onidi from DG HOME. The visit is one in a series of high-level visits to the Western Balkans on these issues. 

Languages:

Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës u takuan në Prishtinë me 14 dhe 15 dhjetor 2017 për të diskutuar sigurinë, luftën kundër terrorizmit dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Delegacionin e BE-së e kryesoi Zëvendëssekretari i Përgjithshëm Pedro Serrano nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian (EEAS), bashkë me Koordinatorin e BE-së për Luftën Kundër Terrorizmit, Gilles de Kerchove, dhe Drejtorin Gjeneral, Olivier Onidi, nga DG HOME. Vizita është vazhdimësi e vizitave të nivelit të lartë në Ballkanin Perëndimor për këto çështje.

Pages