European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58371 - 58380 of 90146

Ծրագրի գործողություններն ուղղված են Տավուշի մարզի համայնքների միջև առավել հավասարակշռված սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, ստեղծելով նոր տնտեսական հնարավորություններ և աշխատատեղեր տեղի բնակչության համար: Այս նախաձեռնությունը կաջակցի տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, տեղի ֆերմերային տնտեսությունների և փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) մրցունակության աճին, այդ թվում կստեղծի լրացուցիչ հնարավորություններ ներդրումների և առևտրի բնագավառներում:
Ծրագրով պլանավորված շարունակական գործողությունները հնարավորություն կստեղծեն դիվերսիֆիկացնել գյուղատնտեսական արտադրությունը և այն առավել ճիշտ դիրքավորել: Կբարձրացվեն արտադրության ստանդարտները, կբարելավվեն արտադրական տեխնոլոգիաները և կայուն զարգացման համար կստեղծվեն ամուր հիմքեր: Կստեղծվեն նոր բիզնեսներ:
Որպես արդյունք ծրագրի շրջանակներում կստեղծվեն 120 ուղղակի և 400 անուղղակի աշխատատեղեր: Գործողությունները կնպաստեն ներառական զբաղվածության ապահովմանը, զգալիորեն կազդեն աղքատության կրճատման և արտագաղթի նվազեցման վրա:

Languages:

IT industry is one of the fastest expanding segments of the economy and is identified by the Armenian Government as a key area for the economic well-being.

Languages:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտը տնտեսության արագ զարգացող ոլորտներից մեկն է և Հայաստանի Կառավարության կողմից համարվել է տնտեսական զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը։ Հայաստանում որակյալ աշխատուժի պահանջարկը այս ոլորտում գերազանցում է առաջարկին, ինչը առաջ է բերում նոր ծրագրերի և ռազմավարական ուղղությունների մշակման անհրաժեշտության։ Գործող համալսարանները, չկարողանալով շարժվել արագորեն զարգացող այս ոլորտի հետ համահունչ, դեռևս չեն առաջարկում ոլորտի տենդենցներից բխող այնպիսի կրթական ծրագրեր, որոնք կբավարարեն գործատուների պահանջները։ ՏՏ ոլորտի կայուն զարգացմանը նպաստելու համար անհրաժեշտ է ընդլայնել կրթական ծրագրերը՝ ներառելով նոր կազմակերպություններ և ստեղծելով ավելի շատ հնարավորություններ՝ բիզնեսների համագործակցության և երկխոսության համար։ Ունենալով հարուստ տեխնոլոգիական ժառանգություն և կարողություններ՝ Գյումրին դարձել է ՏՏ ոլորտի զարգացման, տեխնոլոգիական նորարարության և ձեռներեցության կենտրոն։ Սակայն տեխնոլոգիական ստարտափերի և ձեռնարկությունների ստեղծումը, որպես Շիրակի մարզում զարգացող ճյուղի, առաջ է բերում մի շարք մարտահրավերներ որակյալ մասնագետների ներգրավման, նախագծերի կառավարման և ՏՏ արտադրանք դուրս արտահանելու առումով։
Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն Հայաստանը, համագործակցելով Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, նախաձեռնել է տարածքային զարգացման մի ծրագիր, որը նպատակ ունի կրճատել Շիրակի մարզի գործազրկությունը, ստեղծել մրցունակ աշխատատեղեր տեղական համայնքի համար և նպաստել միգրացիայի, զբաղվածության ցածր մակարդակի և աղքատության կրճատմանը։

Languages:

To support the Government of Armenia in advancing its human rights agenda and meeting the commitments vis-à-vis International Human Rights Instruments, the project aims to enhance human rights protection in the country, through formulation and implementation of inclusive policies, monitoring mechanisms and strengthened implementation capacity of the key national actors.

Languages:

Ծրագիրը աջակցում է ՀՀ Կառավարության մարդու իրավունքների օրակարգի և միջազգային պարտավորությունների կատարմանը և նպատակաուղղված է Հայաստանում մարդու իրավունքների պատշտպանության ուժեղացմանը, ներառական քաղաքականության, մշտադիտարկման մեխանիզմների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունների հզորացման միջոցով։
Ծրագրի ուղղվածությունը համահունչ է Եվրոպական միության մարդու իրավունքների բյուջետային աջակցության ծրագրի պայմանների հետ։ Թիրախում են այնպիսի առաջնահերթ ոլորտներ, ինչպիսիք են՝ մարդու իրավունքների ոլորտի մշտադիտարկման ու գնահատման մեխանիզմները, խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի կանխարգելումը, հակախտրականությունը, գենդերային հիմքով բռնության դեմ պայքարն ու երեխաների իրավունքները։
Ծրագիրը իրականացվում է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության (ՄԱԿ) զարգացման ծրագրի կողմից, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ։

Languages:

The focus of the project is to support labour migrants and their families to convert their migration potential into creation of innovative business models and start-ups in their communities in Aragatsotn and Shirak regions.

Languages:

Ծրագիրը միտված է աջակցելու աշխատանքային միգրանտներին և նրանց ընտանիքներին՝ նրանց աշխատանքային ներուժն ուղղորդելու նորարարական ձեռնարկատիրական մոդելների և նոր ձեռնարկությունների (start-ups) ստեղծմանը Արագածոտնի և Շիրակի մարզերում: Հայաստան վերադառնալու և իրենց համայնքներում ներդրում կատարելու նպատակ ունեցող բազմաթիվ միգրանտներ հարկադրված են երկար տարիներ շարունակել աշխատանքային միգրացիայի շրջափուլերը, որպեսզի կարողանան ֆինանսական կապիտալ կուտակել և ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնել:
Արտերկրում աշխատելու ընթացքում ձեռք բերած հմտությունների և փորձի վերադարձի խթանումը առանցքային նշանակություն ունի համայնքների զարգացման համար: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է առավելագույնի հասցնել աշխատանքային միգրանտների ներդրումը իրենց համայնքների զարգացման մեջ` հմտությունների, փորձի փոխանցման և ֆինանսական կապիտալի` դեպի Հայաստան վերադարձի միջոցով:
Համայնքային փնջերում, արժեշղթաներում և ձեռնարկություններում ներդրում կատարելու մտադրություն ունեցող օտարերկրացիները և հայերն՝ արտերկրում ծրագրի մյուս կարևոր թիրախային խումբն են կազմում:

Languages:

The European Commission is inviting young people from around the world to play an active role in this year’s EDD. We are looking for 15 extraordinary young people aged 21-26 who can represent the powerful impact that youth are having in the development field.

The European Commission has mobilised its emergency assistance tools following significant damage caused by tropical cyclone Gita in the South Pacific, in particular the islands of Tonga.

Pages