European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54981 - 54990 of 77150

Deklarata preliminare e EU EOM mbi zgjedhjet e parakohshme legjislative të vitit 2017 në Kosovë

PRELIMINARNA IZJAVA

Languages:

Inicijativu Sedmica klimatske diplomatije pokrenula je Evropska unija 2014. godine i ima za cilj da podigne svest o klimatskim promenama i degradaciji životne sredine.

Languages:

Climate Diplomacy Week initiative is established in 2014 by the European Union and aims at raising the awareness on Climate change and the degradation of the environment.

Languages:

Iniciativa e Javës së Diplomacisë së Klimës është themeluar në vitin 2014 nga Bashkimi Evropian dhe synon ta ngritë vetëdijen për ndryshimet klimatike dhe degradimin e mjedisit.

In Sudan, the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) aims at contributing to the development and consolidation of democracy, the rule of law and respect for all human rights and fundamental freedoms

Pages