European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 241 - 250 of 92263

Zhdukja e perimeve të njohura apo specieve si rrëqebulli dhe bletët e Ballkanit? Tingëllon e frikshme, por është e vërtetë, nëse nuk bëjmë diçka tani – paralajmëron “Muzeu i së Ardhmes”, i cili “eksponon” atë që mund të humbasim, tashmë gjatë jetës sonë, për shkak të ndryshimeve klimatike dhe degradimit të mjedisit. Parandalimi i një të ardhmeje të tillë kërkon përkushtim të fuqishëm politik dhe veprim të menjëhershëm - në të gjitha nivelet, thanë në fillim të fushatës, ambasadori Gir dhe Zëvendës Kryeministri për Çështje Evropiane Dimitrov.

Исчезнување на плодови типични за поднебјево или на видови како балканскиот рис или пчелите? Звучи застрашувачки, но е реално ако не дејствуваме веднаш – предупредува „Музејот на иднината“, во кој е „изложено“ сето она што може да го изгубиме, веќе во текот на нашиот животен век, поради климатските промени и деградацијата на животната средина. За да се спречи таква иднина, потребна е силна политичка посветеност и итна акција – на сите нивоа, изјавија амбасадорот Гир и вицепремиерот за европски прашања Димитров, означувајќи го почетокот на кампањата.

Languages:

Disappearance of signature vegetables or species like the Balkan lynx and bees? Sounds scary, but it is real, if we do not do something now – warns the “Museum of the Future”, which “exhibits” what can be lost, already during our lifetime, due to climate change and environmental degradation. Preventing such a future calls for a strong political commitment and immediate action - at all levels, said Ambassador Geer and DPM for European Affairs Dimitrov at the start of the campaign.

On the Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, the EU commemorates those who have died and suffered from these atrocious weapons and condemns in the strongest terms the use of chemical weapons by anyone, whether a State or non-State actor, anywhere, at any time and under any circumstances, as a violation of international law

Pages