European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55931 - 55940 of 62621

EU Relations with Vietnam

Languages:

EU projects in Vietnam, covering areas such as governance and education, water and energy, human rights and security.

Languages:

Useful information on travelling from Vietnam to the European Union (EU), such as visas, travel restrictions and embassies, and for studying there

Languages:

Phái đoàn EU tại Việt Nam - hoạt động, hy vọng đạt được và đội ngũ nhân viên

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

Các dự án của Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam, bao phủ các lĩnh vực như quản trị và giáo dục, nước và năng lượng, nhân quyền và an ninh

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

Thông tin hữu ích về việc đi từ Việt Nam đến Liên minh châu Âu (EU) như thị thực, hạn chế đi lại và các đại sứ quán, và việc học tập tại đó

Languages:

Pages